На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

Самостійні та  тематичні контрольні роботи

з алгебри та геометрії. 7 клас

(Видання третє, перероблене)

 

 

Фрагмент для ознайомлення (~0,4 Mb, PDF)

                              Попередня книга       Наступна книга

 

 Передмова

 

Посібник  містить  дидактичні  матеріали  для  перевірки  рівня    навчальних  досягнень учнів з алгебри та геометрії у 7 класі  відповідно до оновленої програми 2017 року .У посібнику подано 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт з алгебри та 10 самостійних та 6 тематичних контрольних робіт з геометрії.

Для  зручності  користування  посібником  у  назві  кожної  самостійної  та  тематичної контрольної роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіряються  цією  роботою.  Для  самостійних  робіт  використано  позначення  «С»,  для тематичних контрольних робіт – «ТКР», поряд з якими вказано номер роботи.

Тексти всіх робіт складено у чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.

Зміст та порядок слідування самостійних та тематичних контрольних робіт відповідає змісту та порядку слідування  навчального матеріалу програми, тому   запропонований посібник легко адаптується до чинних в Україні підручників :

Істер О. С. «Алгебра-7», надалі [1а];
Бевз Г. П., Бевз В. Г. «Алгебра-7», надалі [2а];
Кравчук В. Р., Янченко Г. М. «Алгебра-7», надалі [3а];
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. «Алгебра-7», надалі [4а];

Мальований Ю.І.,Литвиненко Г.М.,Бойко Г.М. ,надалі [5а];

Тарасенкова Н. А. та ін, надалі [6а]

Істер О. С. «Геометрія-7», надалі [1г];
Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г. «Геометрія-7», надалі [2г];
Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., «Геометрія-7», надалі [3г];
Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С. «Геометрія-7», надалі [4г] ;

Тадеєв В. О.«Геометрія-7», надалі [5г]

На стор. 6- 9 наведено таблицю розподілу самостійних та тематичних контрольних робіт у відповідності із параграфами та пунктами цих підручників.

Кожна самостійна  та  тематична  контрольна робота містить як завдання, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень (номери цих завдань позначені кружечками), так і завдання, що відповідають достатньому та високому рівням навчальних досягнень.

Кожна самостійна робота містить чотири завдання. Виконання  кожної самостійної  роботи орієнтовно  має  тривати  15–20  хв.  Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір часу, необхідного для виконання роботи залишаються за вчителем.

Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховано на один урок (45 хв).

Залежно  від  рівня  класу  та  індивідуальних  особливостей  учнів учитель  може  зменшувати  кількість  завдань  у  кожній  СР і ТКР,  при  цьому  сумарна  кількість  балів  за  роботу має дорівнювати 12

 

Для оцінювання в балах завдань СР і ТКР   пропонується  користуватися  критеріями, наведеними в таблиці

 

Що виконав учень

Відповідна кількість балів за завдання

Максимальний бал – 3

Максимальний бал – 2

Максимальний бал – 1

Отримав правильну відповідь і навів повне її обґрунтування

3 бали

2 бали

1 бал

Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обґрунтована або розв’язання містить незначні недоліки

2,5 бали

1,5 бали

  0,5 бала

Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язування завдання, але в процесі розв’язування допустив помилку обчислювального або логічного (при обґрунтуванні) характеру

2 бали

Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті знайшов лише частину правильної
відповіді

1,5 бали

1 бал

Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в процесі розв’язування припустився помилки у застосовуванні необхідного твердження чи формули

1 бал

0,5 бала

Лише розпочав правильно розв’язувати завдання або розпочав хибним шляхом, але в подальшому окремі етапи розв’язування виконав правильно

0,5 бала

 

 

 

   0 балів

Розв’язання не відповідає жодному
з наведених вище критеріїв

0 балів

0 балів

 

Безумовно, вчитель може використовувати більш просту, інтуїтивно-зрозумілу для учнів , систему оцінювання кожного завдання : якщо учень отримав правильну відповідь та навів повне її обґрунтування, то завдання оцінюється максимальною кількістю балів ; якщо ж учень навів окремі  етапи  правильного розв’язання  завдання,— то кількістю  балів,  меншою  від  максимально  можливої  за це завдання.

Природним є те, що оцінкою роботи при будь-якій системі оцінювання є сума балів, отримана учнем за виконання кожного завдання окремо. Якщо сумою є не ціле число (а саме ― це число має п’ять десятих), то користуємося звичним правилом округлювання (наприклад, 9,5 » 10).