На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта             

 

Математика (рівень стандарту )

Геометрія. 10 клас.
 Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт.

Схвалено  для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України

 (Лист ІМЗО від 27.06.2018р. №22.1/12-Г-447)

  Фрагмент для ознайомлення (~0,3 Mb, pdf)

Купити книгу, скориставшись послугой «КНИГА—ПОШТОЮ».

 

                                                                              Попередня книга     Наступна книга

До уваги вчителів!

   Посібник містить дидактичні матеріали для перевірки рівня навчальних досягнень учнів 10-го класу з предмета «математика» за курс геометрії: 6 самостійних та 5 тематичних контрольних робіт, включаючи підсумкову (річну) контрольну роботу за 10-й клас. 
    Для зручності користування посібником у назві кожної самостійної та тематичної контрольної роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіряються цією роботою.
   Для самостійних робіт використано позначення «С», для тематичних контрольних робіт –«ТКР», поряд з якими вказано номер роботи. Тексти всіх робіт складено в чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.
   Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібник включено тестові завдання як закритої форми (з вибором однієї правильної відповіді), так і відкритої форми (з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, завдання на побудову та доведення). Зокрема, завдання № 1 у самостійних та № 1–3 в тематичних контрольних роботах є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми.
  Завдання кожного з чотирьох варіантів самостійних та тематичних контрольних робіт розміщено на окремому відрізному аркуші.
  Виконання кожної самостійної роботи орієнтовно має тривати 15–20 хв. Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів остаточний вибір часу, необхідного для виконан­ ня роботи, і кількості балів для оцінювання кожного із завдань залишаються за вчителем.
  Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рівнями складності, формами завдань
та максимальною кількістю балів за кожне подано в таблиці 1.

Таблиця 1

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

3

2

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

або на доведення

3

3

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

3

4

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням  

3

     Виконання кожної тематичної контрольної роботи розраховано на один урок (45 хв).
     Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів учитель може зменшувати кількість завдань у кожній ТКР, при цьому сумарна кількість балів за роботу має дорівнювати 12.
     Орієнтовний розподіл завдань ТКР-1, ТКР-2, ТКР-3 та ТКР-5

Таблиця 2

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1, 2, 3

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 за кожне

4,5, 6

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю або на доведення

1 за кожне

7

Достатній рівень

Завдання з короткою відповіддю

3

8

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням

3

 

Орієнтовний розподіл завдань ТКР-4

 

Таблиця 3

 

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1, 2, 3

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 за кожне

4,5, 6

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

1 за кожне

7

Достатній рівень

Завдання з короткою відповіддю

2

8

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

2

9

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням

2

    Під час оцінювання роботи завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається виконаним правильно, якщо учень указав лише одну літеру, якою позначено правильну, на його думку, відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо записано правильну відповідь. Завдання з повним розв’язанням вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язання (доведення) і дав правильну відповідь або в задачі на побудову виконав правильну побудову та обґрунтував її. При цьому вчитель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, які учень виконав правильно, кількістю балів, меншою від максимально можливої за це завдання.

      Під час оцінювання роботи завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається виконаним правильно, якщо учень указав лише одну літеру, якою позначено правильну, на його думку, відповідь. Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно,я кщо записано правильну відповідь. Завдання з повним розв’язанням вважається виконаним правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язання (доведення) і дав правильну відповідь або в задачі на побудову виконав правильну побудову та обґрунтував її. При цьому вчитель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, які учень виконав правильно, кількістю балів, меншою від максимально можливої за це завдання.