На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

Алгебра.
Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Наказ МОН 1306 від 03.12.2021 р.)

Фрагмент для ознайомлення

 

                                          Купити книгу, скориставшись послугой «КНИГА—ПОШТОЮ».

    Навчальний матеріал підручника відповідає чинній про­грамі з математики, містить достатню кількість диференці­йованих вправ і прикладних задач.

      Після кожного параграфа відповідними рубриками ви­окремлено вправи для повторення, нестандартні задачі та задачі на застосування математики в повсякденному жит­ті. У кінці кожного розділу наведено вправи для його пов­торення, а в кінці підручника - задачі підвищеної склад­ності. Для підготовки до контрольної роботи передбачено вправи з рубрик «Домашня самостійна робота» та «Завдан­ня для перевірки знань». Рубрика «А ще раніше...» знайо­мить з історією розвитку і становлення алгебри як науки.

                                                                                Попередня книга     Наступна книга