На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

Як купити ?  

o45

Розвзник основних конкурсних задач з математики зі сбірника задач М. І. Сканаві. Книга 2


Передмова

       Книжка призначена насамперед абітурієнтам, що готуються до іспитів самостійно. Проте автор сподівається, що вона буде корисна і тим, у кого є можливість працювати з досвідченим репетитором, а також самим репети­торам.

       На думку автора, підготовка до вступного іспиту у вищі навчальні заклади має складатися з таких етапів:

1.Підготовчий етап.

2.Базова підготовка.

3.Спеціальна підготовка.

      На першому етапі абітурієнт повинен оволодіти шкільною програмою (сам або з репетитором) у повному обсязі, щоб міг розв'язати практично будь-яку задачу зі шкільного підручника.

      Ця книжка допоможе читачеві подолати другий етап - ово­лодіти способами і методами розв'язування задач, які про­понуються на вступних іспитах, подолати ту "безодню", що відрізняє "шкільну" задачу від "абітурієнтської".

       На третьому етапі вступник повинен ознайомитися зі спе­цифікою іспиту обраного ним вищого навчального закладу. Для цього найкраще порозв'язувати задачі, які пропонувалися останнім часом на вступних іспитах до даного навчального закладу або до інших "споріднених" закладів освіти (на відповідні спеціальності, факультети).

       Автор сподівається, що абітурієнт, уважно вивчивши цю книжку, зможе самостійно підготуватися до іспитів і вступити до обраного вищого навчального закладу.

 

Як працювати з книгою

 

      Книжка складається із занять, які повністю охоплюють теми: "Прогресії", "Текстові задачі", "Початки аналізу","Планіметрія","Стереометрія". Цих занять - 36. Кожне за­няття має підпункти. У кожному підпункті детально викладено один з методів розв'язування певного класу або типу задач. Зазвичай, на початку кожного підпункту подано короткий теоретичний матеріал (означення, основні теореми і формули), які необхідно знати для розв'язування задач. Потім наведено конкретні приклади на використання цього методу (формули, факти тощо). Весь задачний матеріал взято із найпопулярнішого протягом останніх тридцяти років збірника задач для вступ­ників до ВНЗ за редакцією Сканаві. Тому кожна задача має потрійну нумерацію: перше число позначає номер заняття, друге - порядковий номер задачі в цьому занятті, трете (в дуж­ках) - його номер у шостому виданні збірника Сканаві і групу складності (А, Б чи В). У кожному занятті є 10 — 15 вправ для самостійного розв'язування, відповіді до яких подано напри­кінці книги.

       Працюючи з книгою, абітурієнт може або вивчати увесь пропонований матеріал, або вивчати лише ті розділи, які він вважає найскладнішими (у випадку дефіциту часу на підготов­ку до іспиту).

 

* * *

       Читачі, які використовують іншу систему підготовки до іспиту (працюють з репетитором), можуть використовувати книгу як довідковий посібник (розв'язник). Для цього наприкінці книжки, в додатку, подано відповідність між номе­рами розв'язаних задач (за принципом: ліворуч - номер у збірнику Сканаві, праворуч - номер у цій книжці).

      Наприкінці книжки подано також зміст-класифікатор, що дає змогу читачеві швидко знайти метод, який його цікавить.

 


                                                                             Попередня книга      Наступна книга