На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

o56

Попередня книга    Наступна книга

 

Тематичні контрольні роботи та завдання для корекції знань з алгебри та геометрії для 11 класу (3-є видання, перероблене і доповнене)

 

Схвалено комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки

(протокол №2 від 22.03.2002 р.)

 

ПЕРЕДМОВА

        У цьому посібнику запропонована повна добірка завдань для проведення тематичного оцінювання: тематичні контрольні роботи (надалі - ТКР) та завдання для корекції знань

 (надалі - КЗ) з усього курсу математики 11-го класу відповідно до  державної програми з математики, прийнятої у 2001 році за діючими в Україні підручниками.

       Основна мета посібника - допомогти вчителю провести тематичне оцінювання в умовах 12-бальної системи. Автор сподівається, що книга буде також корисною для учнів 11 класу та їх батьків.

        Кожна ТКР містить як завдання, що відповідають початковому і середньому рівням навчальних досягнень (вони позначені кружечками), так і завдання, що відповідають достатньому і високому рівням навчальних досягнень. Всі завдання оцінено в балах таким чином, що максимальна оцінка за ТКР дорівнює 12 балам. Кожна ТКР розрахована на один урок (40-45 хв.) Для зручності користування посібником у назві кожної ТКР відбито її тематику та пункти підручника до яких вона дається. Звичайно, вчитель може збільшити або зменшити як кількість ТКР, так і кількість завдань у кожній ТКР, змінивши при цьому оцінювання в балах таким чином, щоб сума балів дорівнювала 12.   Підвищити оцінку за тему учень може під час КЗ.

     Кожна КЗ розрахована на 10-15 хвилин. Завдання для КЗ можуть бути використані вчителем також для оцінювання учнів, які протягом теми стабільно виявляли високі знання. В цьому випадку вчитель може запропонувати учню розв'язати завдання КЗ на високий рівень (гарантуючи 9 балів навіть у випадку невдачі), не вимагаючи розв'язування всієї ТКР.

    У посібнику відсутні відповіді. Тому вчитель, придбавши посібник на весь клас (або один примірник на парту) може використовувати його як дидактичний роздатковий матеріал.

 

ДО ВЧИТЕЛЯ

           Кожна ТКР наведена в чотирьох рівноцінних варіантах.

    Автор пропонує на першому етапі вести оцінювання кожного завдання в звичній для вчителя математики термінології "плюс-мінус":

"+" (плюс) - учень повністю розв'язав вправу;

"" (плюс-мінус) - хід розв'язування вправи пра­вильний, але допущено помилки логічного або обчис­лювального характеру, які привели до неправильної відповіді;

""(мінус- плюс) - завдання не закінчено, але учень суттєво наблизився до повного розв'язування, вико­навши не менше його половини;

"-" (мінус) - учень почав розв'язування вірно (на­приклад, зробив малюнок, записав фрагмент розв'язу­вання), але виконав завдання менше, ніж на половину;

"0" (нуль) - учень не починав завдання або почав не­вірно.

На другому етапі  вчитель переводить оцінку з терміно­логії "плюс-мінус" в бали. Пропонується наступна шкала

 

Максимальний бал за завдання

 

Оцінки в термінології "плюс-мінус". Переведення в бали

 

+

 

 

 

 

1

 

1

 

0,5

 

0,5

 

0

 

2

 

2

 

1,5

 

1

 

0,5

 

3

 

3

 

2-2,5

 

1-1,5

 

0,5

 

4

 

4

 

3

 

2

 

1

 

5

 

5

 

3-4

 

2

 

1

 

6

 

6

 

4-5

 

2-3

 

1

 

 

Природнім є те, що оцінкою роботи є сума балів, отримана учнем за виконання кожного завдання окремо. Якщо сумою є неціле число (а саме це чис­ло має п'ять десятих), то користуємося звичним правилом округлення (наприклад, 9,5 10) .

 

 КЗ запропонована у посібнику - рівнева. Якщо учень отримав 1,2, або 3 бали, то вчитель може запропонувати йому завдання для корекції знань на середній рівень, якщо 4, 5 або 6 балів - то на достатній рівень, якщо 7, 8, З, 10 або 11 балів - то на високий рівень. Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досягнень (середньому, достатньому та високому) містить завдання, сума балів яких дорівнює 3. Кожне завдання оцінюється вчителем у термінології "плюс-мінус", а потім переводиться в бали (див. табл. вище)

   

Автор пропонує визначати остаточну оцінку за тему наступним чином  :

                                                                                                                                                              

Якщо учень під час КЗ набрав...

...  то остаточною оцінкою за тему є...

Приклад

0 балів

оцінка, отримана учнем за ТКР

 

1 бал

оцінка, отримана уч­нем за ТКР +1 бал

Учень отримав за ТКР 5 балів. Під час КЗ на до­статній рівень набрав 1 бал. Остаточна оцінка за тему: 5 + 1 =6 (балів).

2(3) бали

Максимальний бал нижчого рівня (для початкового - 3 бали, для середнього - 6 ба­лів, для достатнього — 9 балів) +2(3) бали

Учень отримав за ТКР 5 балів. Під час КЗ на дос­татній рівень отримав 2 бали. Остаточна оцінка за тему: 6+2=8 (балів).

 

  Якщо під час КЗ учень бездоганно виконав завдання на середній чи достатній рівень, то вчитель може запропонувати йому завдання більш високого рівня

 

Попередня книга     Наступна книга