На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

 

o65.jpg

Математика. Повний курс підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Книга 1. Алгебраїчні перетворення, рівняння, нерівності, системи. Тригонометрія. Логарифми. Логарифмічні і показникові рівняння, нерівності, системи

 

ПЕРЕДМОВА

Щорічно сотні тисяч випускників загальноосвітніх навчальних закладів прагнуть успішно закінчити навчання та подолати бар'єри вступних іспитів, щоб стати студентами вищих навчальних закла­дів. Починаючи з 2008 навчального року державна підсумкова атестація у старшій школі буде проводитись у формі зовнішнього незалежного оцінювання учнів. Результат зовнішнього незалежного оцінювання зараховується як бал державної підсумкової атестації з відповідного навчального предмета, наприклад математики.

Випускникам, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, видається сертифікат з його результатами, згідно з яким вноситься відповідний запис у додаток до атестата випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Тобто вищі навчальні заклади не будуть проводити власних іспитів з математики. Приймальні комісії вищих навчальних закла­дів повинні тільки організувати проведення прозорого конкурсу серед абітурієнтів, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти за результатами зовнішнього оцінювання навчальних досягнень. Таким чином, унеможливлюється підказка, допомога, використання шпаргалок тощо, гарантується об'єктив­ність і незалежність оцінювання знань.

Для того щоб набрати необхідну для вступу кількість балів, не­достатньо формально оволодіти стандартним шкільним мате­ріалом - потрібні поглиблені знання, неабияка практика з роз­в'язування задач, уміння вичерпно, логічно правильно і грамотно викласти розв'язання, супроводжуючи його необхідними схемами, рисунками, формулами, міркуваннями. Успішно скласти тесту­вання з математики можна лише на основі системних знань з цього предмета.

Посібник, що ви тримаєте в руках, покликаний вирішити саме це завдання - дати системні і глибокі знання з математики.

Призначений насамперед абітурієнтам, що готуються до тесту­вання самостійно. Проте автор сподівається, що він буде корисний і тим, у кого є можливість працювати з досвідченим репетитором, а також самим репетиторам.

 

Як працювати з книгою

Книжка складається із занять, які повністю охоплюють теми: "Алгебраїчні перетворення, рівняння, нерівності, системи", "Тригонометрія", "Логарифми. Логарифмічні і показникові рівняння, нерівності, системи". Цих занять - 40. Кожне заняття має підпункти. У кожному підпункті детально викладено один з методів розв'язування певного класу або типу задач. Зазвичай на початку кожного підпункту подано короткий теоретичний матеріал (означення, основні теореми і формули), який необхідно знати для розв'язування задач. Потім наведено конкретні приклади на використання цього методу (формули, факти тощо). Умови задач взято із найпопулярнішого протягом останніх тридцяти років збірника задач для вступників до вищих навчальних закладів за редакцією Сканаві. Тому кожна задача має потрійну нумерацію: перше число позначає номер заняття, друге - порядковий номер задачі в цьому занятті, трете (в дужках) - його номер у шостому виданні збірника Сканаві і групу складності (А, Б чи В). У кожному І занятті є 10-15 вправ для самостійного розв'язування, відповіді до яких подано наприкінці книги.

Працюючи з книгою, абітурієнт може або вивчати весь пропонований матеріал, або вивчати лише ті розділи, які він вважає найскладнішими (у разі дефіциту часу на підготовку до тестування).

Читачі, які дотримуються іншої системи підготовки до тестування (працюють з репетитором), можуть використовувати книгу як довідковий посібник (розв'язник). Для цього наприкінці книжки, в додатку, подано відповідність між номерами розв'язаних задач (за принципом: ліворуч - номер у збірнику Сканаві, праворуч-номер у цій книжці).

Наприкінці книжки також подано зміст-класифікатор, що дає змогу читачеві швидко знайти метод, який його цікавить.

      

 

 

                                                                         Попередня книга      Наступна книга