На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта

Описание: o72.jpg

Попередня книга     Наступна книга

 

Тематичні контрольні роботи та завдання для експрес-контролю з алгебри та геометрії для 9 класу (4-е видання, перероблене для 12-річної школи)

 

 

ПЕРЕДМОВА

             У цьому посібнику запропоновано добірку завдань для проведення тематичного оцінювання:

тематичні контрольні роботи (надалі — ТКР) та завдання експрес-контролю (надалі — ЕК) з усього курсу математики 9-го класу відповідно до нової державної програми з математики для 12-річної школи за чинними в Україні підручниками:

Основна мета посібника — допомогти вчителю провести тематичне оцінювання в нових умовах. Автор сподівається, що посібник буде корисним також для учнів 9-го класу та їх батьків .

Кожна ТКР містить завдання, що відповідають як початковому і середньому рівням навчальних досягнень (вони позначені кружечками), так і достатньому та високому рівням навчальних досягнень. Усі завдання оцінено в балах таким чином, що максимальна оцінка за ТКР — 12 балів. Кожна ТКР розрахована на один урок (40-45 хв). Для зручності користування посібником у назві кожної ТКР відбито її тематику та пункти підручників, на які вона зорієнтована.

Звичайно, вчитель може збільшити або зменшити як кількість ТКР, так і кількість завдань у кожній ТКР, змінивши при цьому оцінювання у балах таким чином, щоб сума балів дорівнювала 12.

Кожний рівень завдань ЕК розрахований на 10-15 хв. Ці завдання призначені, в першу чергу, для учнів, які пропустили ТКР. Також завдання для ЕК можуть бути використані вчителем також для оцінювання учнів, які протягом теми стабільно виявляли високий рівень знань. В цьому випадку вчитель може запропонувати учню розв'язати завдання ЕК на високий рівень (гарантуючи 9 балів навіть у разі невдачі), не вимагаючи розв'язування всієї ТКР.

У посібнику відсутні відповіді. Тому вчитель, придбавши посібник на весь клас (або один примірник на парту), може використовувати його як дидактичний роздатковий матеріал.

 

ДО ВЧИТЕЛЯ

           Кожна ТКР наведена в чотирьох рівноцінних варіантах.

    Автор пропонує на першому етапі вести оцінювання кожного завдання в звичній для вчителя математики термінології "плюс-мінус":

"+" (плюс) - учень повністю розв'язав вправу;

"" (плюс-мінус) - хід розв'язування вправи пра­вильний, але допущено помилки логічного або обчис­лювального характеру, які привели до неправильної відповіді;

""(мінус- плюс) - завдання не закінчено, але учень суттєво наблизився до повного розв'язування, вико­навши не менше його половини;

"-" (мінус) - учень почав розв'язування вірно (на­приклад, зробив малюнок, записав фрагмент розв'язу­вання), але виконав завдання менше, ніж на половину;

"0" (нуль) - учень не починав завдання або почав не­вірно.

На другому етапі  вчитель переводить оцінку з терміно­логії "плюс-мінус" в бали. Пропонується наступна шкала

 

Максимальний бал за завдання

 

Оцінки в термінології "плюс-мінус". Переведення в бали

 

+

 

 

 

 

1

 

1

 

0,5

 

0,5

 

0

 

2

 

2

 

1,5

 

1

 

0,5

 

3

 

3

 

2-2,5

 

1-1,5

 

0,5

 

 

Природнім є те, що оцінкою роботи є сума балів, отримана учнем за виконання кожного завдання окремо. Якщо сумою є неціле число (а саме це чис­ло має п'ять десятих), то користуємося звичним правилом округлення (наприклад, 9,5 10) .

 

Якщо учень пропустив урок, на якому проводилася ТКР, йому можна запропонувати рівневі завдання для ЕК. Автор пропонує вчителю спочатку визначити середню поточну оцінку учня, яка враховує відповіді біля дошки, ведення зошита тощо; а потім запропонувати учневі завдання ЕК на один рівень вищій за рівень середньої поточної оцінки. Кожен з рівнів, що відповідає рівням навчальних досягнень (середньому, достатньому та високому), містить завдання, сума балів яких дорівнює 3. Кожне завдання вчитель оцінює у системі "плюс-мінус", а потім переводиться у бали (див. табл. вище).

Якщо під час ЕК учень бездоганно виконав завдання на середній чи достатній рівень, то вчитель може запропонувати йому завдання більш високого рівня.

Сума середньої поточної оцінки та балів,набраних під час ЕК, може враховуватися вчителем при виставленні оцінки за тему, як оцінка, отримана іншими учнями під час ТКР або якимось іншим чином на розсуд вчителя.

 

 

Попередня книга     Наступна книга