На головну Про автора Статті Книги Підручники Співавтори Партнери Книга поштою Презентації Пошта      

Математика. 5 клас.
 Зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт.

(3-тє видання)

         Схвалено  для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з математики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України (Лист ІІТЗО від 27.06.2018 р. №22.1/12-Г-448)

  Фрагмент для ознайомлення (~0,2 Mb, pdf)

 

    Купити книгу, скориставшись послугой «КНИГА—ПОШТОЮ».

 

 

                                                 Попередня книга     Наступна книга

 

 

Посібник  містить  дидактичні  матеріали  для  перевірки  рівня  навчальних  досягнень учнів: 18 самостійних та 10 тематичних контрольних робіт.

Для  зручності  користування  посібником  у  назві  кожної  самостійної  та  тематичної контрольної роботи вказано тему, навчальні досягнення з якої перевіряються  цією  роботою.  Для  самостійних  робіт  використано  позначення  «С»,  для тематичних контрольних робіт – «ТКР», поряд з якими вказано номер роботи.

Тексти всіх робіт складено у чотирьох варіантах, що сприятиме самостійності виконання завдань та об’єктивному оцінюванню навчальних досягнень учнів.

Формат  самостійних  і  контрольних  робіт  дозволить  учням  поступово  готуватися  до  державної  підсумкової  атестації  та  зовнішнього  незалежного  оцінювання.  У  посібник  включено  тестові  завдання  як  закритої  форми    вибором  однієї правильної відповіді), так і відкритої форми (на заповнення пропусків; з короткою відповіддю або з повним розв’язанням). Зокрема, завдання № 1 у самостійних та № 1–4 у тематичних контрольних роботах є завданнями закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми.

Завдання  чотирьох  варіантів  кожної  самостійної  роботи  розміщено  на  одному відрізному аркуші, по два варіанти з кожної його сторони.

Завдання кожної пари варіантів ТКР № 1–4, 6 та 7 розміщено у двох колонках на одному відрізному аркуші. Завдання кожного із чотирьох варіантів ТКР № 5 та ТКР № 8–10 розміщено на окремих відрізних аркушах.

Кожну самостійну роботу розраховано на 15–20 хв. Залежно від рівня класу та  індивідуальних  особливостей  учнів  остаточний  вибір  часу,  необхідного  для виконання роботи, і кількості балів для оцінювання кожного завдання залишається за вчителем.

Орієнтовний розподіл завдань самостійної роботи за рівнями складності, формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано у таблиці 1.

 

              Таблиця 1

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

3

2

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

3

3

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

3

4

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням  або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

3

 

Кожну тематичну контрольну роботу розраховано на один урок (45 хв).

Залежно від рівня класу та індивідуальних особливостей учнів учитель може зменшувати  кількість  завдань  у  кожній  ТКР,  змінюючи  при  цьому  кількість балів  за  деякі  завдання  у  такий  спосіб,  щоб  сумарна  кількість  балів  за  роботу дорівнювала 12.

Орієнтовний  розподіл  завдань тематичної  контрольної  роботи за  рівнями складності, формами завдань та максимальною кількістю балів за кожне подано у таблиці 2.

 

Таблиця 2

№ завдання

Відповідність завдання рівню навчальних досягнень учня

Форма завдання

Кількість балів

1, 2, 3

Початковий рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 бал за кожне

4

Середній рівень

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1 бал

5, 6

Середній рівень

Завдання з короткою відповіддю

1 бал за кожне

7

Достатній рівень

Завдання з короткою відповіддю

2 бали

8

Достатній рівень

Завдання з повним розв’язанням

2 бали

9

Високий рівень

Завдання з повним розв’язанням або завдання з логічним навантаженням і короткою відповіддю

2 бали

 

При оцінюванні робіт завдання з вибором однієї правильної відповіді вважається виконаним правильно, якщо учень вказав лише одну літеру, якою позначено  правильну  відповідь.  Завдання  з  короткою  відповіддю  вважається  виконаним  правильно,  якщо  записано  правильну  відповідь  (наприклад,  число,  вираз, корінь рівняння тощо). Завдання з повним розв’язанням вважається виконаним правильно,  якщо  учень  навів  розгорнутий  запис  розв’язання  і  дав  правильну відповідь. При цьому вчитель може оцінити окремі етапи розв’язання завдань з короткою відповіддю або з повним розв’язанням, які учень виконав правильно, кількістю балів, меншою від максимально можливої за це завдання.

У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчислень у завданнях з короткою відповіддю та для запису процесу розв’язування у завданнях з повним розв’язанням. За потреби учень може додатково використовувати чернетку. Перевірка учнівських записів вчителем у завданнях з короткою відповіддю не є обов’язковою.